Veien til tjeneste

Frontiers er en ressurs for menigheter og organisasjoner som trenger hjelp til å sende ut folk med kall til å tjene Jesus blant unådde muslimske folkegrupper.

Internasjonalt er Frontiers organisert som en sammenslutning av omtrent 30 organisasjoner i like mange land, og flere hundre team av mennesker som bor blant muslimske folkegrupper hvor det er få eller ingen vitner for Jesus. Arbeidet ledes av teamene selv, som representert ved deres ledere. Hvert team står fritt til å velge sin visjon, strategi og teologiske basis.

Mandatet er å inspirere, rekruttere, utruste og støtte –

Inspirere – menigheter og organisasjoner til å nå ut til unådde muslimske folkegrupper ved å legge til rette for sending av mennesker kalt av Gud til å selv bli sendt.

Rekruttere – mennesker kalt av Gud til å bli sendt til en eller flere muslimske folkegrupper som enda ikke har noen fellesskap av Jesus-troende i sin midte, som møtes i Jesu navn, tilber Jesus, gjør Jesus kjent blant sine egne, reproduserer nye fellesskap av Jesus-troende og tar evangeliet videre til sine omgivelser.

Utruste – de menneskene som blir sendt ut, før utreise, under tjenesten, på «hjemmeopphold» og etter endt tjeneste, faglig og menneskelig innen alle de ulike aspekter ved et liv og en tjeneste midt i en muslimsk kultur.

Støtte – både de som sender ut og de som sendes ut til tjeneste, blant annet ved å tilby krisehjelp, visjon og inspirasjon, kontinuerlig videreutdanning og kursing, fellesskap lokalt, regionalt og globalt, informasjon om arbeidet, veiledning, ansvarlighold og ledelse.

Frontiers tilbyr muligheten til å adoptere et team for deg som ønsker å komme i kontakt med et team for å finne ut mer om Guds plan for en eventuell tjeneste. Gjennom nær kontakt med et team får du blant annet mulighet til regelmessig og over tid å be for konkrete behov og takke for konkrete ting.

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt!

splash7