«Med kjærlighet og respekt…»

Frontiers er en internasjonal sammenslutning som står til tjeneste for lokale menigheter, kirkesamfunn og organisasjoner i deres arbeid med å sende arbeidere til unådde muslimske folkegrupper. Formålet er å plante fellesskap av mennesker med muslimsk bakgrunn som tror på, tilber og følger Jesus blant sine egne.

Hva vi ønsker, og hvordan vi ønsker å gjøre det, er uttrykt i vårt motto:

Med kjærlighet og respekt invitere alle muslimske folkegrupper til å følge Jesus

topp2_1

Med kjærlighet og respekt…

Jesus kaller oss til å søke vennskap med muslimer. Vi bekjenner at vi av ulike grunner ikke alltid har gjort det. Vi bekjenner vår passivitet – ja, til tider fiendtlighet – overfor muslimer, og når det gjelder å nå ut til dem i kjærlighet og respekt.

I dette er Jesus vårt eksempel. Han kom til jorden for å leve sammen med oss (Filipperbrevet 2). Vi selv drar for å leve og arbeide i muslimske lokalsamfunn, for å tjene de som søker fred – fattige eller rike, de nedbrutte, de som trenger helbredelse. Vi ønsker å identifisere oss med muslimene, ikke konvertere dem til en fremmed religion eller kultur, rett og slett elske dem slik Jesus har elsket oss.

…invitere alle muslimske folkegrupper…

Grunnlaget for Frontiers er at Jesu befaling om å gjøre alle mennesker til hans disipler må leves ut. Guds kjærlighet er fullkomment tilstede i Jesus Kristus, og den ønsker vi å tilby til alle som ønsker. Alle kan møte Jesu kjærlighet enten gjennom våre liv, Jesu ord, eller på en annen av de mange forskjellige måtene han viser seg for mennesker på.

Når Gud samler sitt folk ved tidenes ende vil alle folkegrupper på jorden være representert (Johannes Åpenbaring 7,9). Det finnes ikke noen unntak for muslimske folkegrupper! Siden muslimer fortsatt er blant de som er minst nådd med evangeliet om Jesus så er det vårt ansvar å gå til dem. Derfor ble Frontiers dannet!

…til å følge Jesus

Det er viktig å formidle Jesus Kristus, ikke vestlig kultur, tanker og væremåter. Mange muslimer ser på kristendommen som en vestlig religion med alt det innebærer av historiske konflikter, uenigheter og oppfatninger. Derfor er det viktig å la muslimer få bli kjent med Jesus slik han virkelig er. De fleste muslimer lever i kulturer som er nærmere den Jesus selv levde i, enn vår vestlige kultur.

Mange muslimer har møtt Jesus gjennom andre mennesker, i drømmer og syner, gjennom helbredelser eller ved å lese i Bibelen. I dag finnes det nærmere 100 bevegelser av et stadig økende antall muslimer som kommer til tro på Jesus og følger ham etter, og hvor nye fellesskap dannes av mennesker med muslimsk bakgrunn som tror på Jesus. Men de langt fleste har enda ikke hørt om frelsen i Jesus.