Hva kjennetegner Frontiers?

1. Frontiers arbeider bare blant muslimer – 1/5 av verdens befolkning. De fleste har enda ikke hørt om nåden og livet i Jesus.

2. Frontiers arbeider bare i team – fellesskap som består av enkeltpersoner, par og familier som deler en visjon og en oppgave. Hvordan teamene arbeider kommer helt an på de som er med, noe som gjør at det alltid finnes et for deg!

3. Frontiers arbeider for å se fellesskap av Jesu etterfølgere med muslimsk bakgrunn etablert – fellesskap som bygger på sannheten som finnes i de hellige bøkene (Det gamle testamente og Det nye testamente, inkludert Taurat (Mosebøkene), Zabur (Salmene), og Injil (Evangeliet).

4. Frontiers er tverrkirkelig og åpen for alle kirkesamfunn og enkeltpersoner som er enig i World Evangelical Alliance‘s trosbekjennelse.

5. Frontiers har en desentralisert og feltstyrt ledelsesform, og har tillit til at teamlederne kan ta gode avgjørelser i de omgivelsene de selv lever i og kjenner best, med visdom og råd fra flere.

6. Frontiers søker å bli stadig bedre rustet til tjeneste og har derfor et mål om å fortsette å lære gjennom hele livet, av de som har mer erfaring i ulike situasjoner og på de enkelte områder.