Langtidstjeneste

Når mennesker med samme mål står sammen og utfyller hverandre, er alt mulig. Derfor arbeider Frontiers alltid i team. Å se mennesker få en personlig relasjon med Jesus er en prosess som kan gå over lang tid, og kulturen i de muslimske folkegruppene våre team tjener blant er svært relasjonell.

Derfor har våre team og de fleste av deres teammedlemmer et langtidsperspektiv.

Noen ganger kan korttidstjeneste bli inngangsporten til en langtidstjeneste. I alle fall er det viktig å ha en åpen holdning til tjenestens lengde fra begynnelsen av, og være åpne for at den kan bli både lengre og kortere enn man kanskje forestiller seg i utgangspunktet, slik at Gud kan slippe til for å lede våre valg.

Ta kontakt hvis du er interessert i å finne ut mer! Du kan lese mer om dette ved å laste ned brosjyren «Veien til tjeneste gjennom Frontiers» her.