Gå!

Ramadan-225x225Nesten alle verdens muslimske folkegrupper har enda til overs å høre evangeliet og se det levd ut av Jesu etterfølgere.

Kaller Gud deg til å gjøre noe med dette? Frontiers kan hjelpe deg og din menighet til å virkeliggjøre dette kallet. Les mer om kort- og langtidstjeneste her.

Noen av de mange ledige stillingene som trenger å fylles snarest er listet under «Stilling ledig!».

Korttidstjeneste
Langtidstjeneste
Stilling ledig!
Kontaktskjema