Gi!

Millioner av muslimer venter fortsatt på en invitasjon til å følge Jesus. Gjennom din givertjeneste vil nye team bli rekruttert, utrustet og støttet slik at de kan bringe gode nyheter til nye mennesker.

Du kan støtte Frontiers økonomisk ved å

-bli fast giver:

Fast givertjeneste er grunnlaget for en stabil økonomi i arbeidet! Ønsker du å være med på dette, eller gi et annet fast beløp, så ta kontakt ved å benytte dette kontaktskjemaet.

Legg ved din kontaktinformasjon som: navn, adresse, telefonnummer og  ønsket gavebeløp.

Alle faste givere til arbeidet gjennom Frontiers Norden er også medlemmer (det er mulig å reservere seg mot dette om ønsket – gi i så fall beskjed).

-gi en gave nå:

Ønsker du å gi en enkeltgave til arbeidet, kan du gjøre det på kontonummer 3000.18.76127 (IBAN: NO29 3000 1876 127, BIC/SWIFT: SPSONO22XXX). For givere i Sverige kan bg 766-1135 benyttes.

Merk gaven med «Gave til Frontiers Norden, <ditt navn>», og eventuelt gavens formål, hvis du ikke ønsker at den skal gå inn i den generelle driften, men øremerkes et bestemt formål.

Tusen takk for din støtte til arbeidet for å nå de unådde muslimske folkegruppene med evangeliet om frelse i Jesus!