Monthly Archives: mars 2017

What do we do now?

People like me just shouldn’t get to see what I got to see: 

Just before Christmas, I went on a quick little day trip to see Frank, a friend who used to help in our yard. I was hoping to tell his family the Christmas story, maybe pray with them, nothing much more than that. He says they believe everything in the Holy Book I have given him, and that he has been sharing it with others.

Les mer

Å bygge broer ved hjelp av islams fem søyler

Her er noen naturlige broer som kan knytte de fem muslimske, religiøse pliktene til det å være Jesu Kristi etterfølgere gjennom troen på ham som Herre, frelser og venn, slik at vi kan stadfeste at vårt håp er rotfestet i Guds løfte, slik det også var det for vår stamfar i troen, Abraham.

Les mer