Monthly Archives: januar 2015

Mange muligheter i et nytt år

IMG_5350Visste du at Frontiers i samarbeid med over 20 andre organisasjoner har som mål at alle verdens muslimske folkeslag innen utgangen av 2025 skal ha blitt berørt av Jesus?  Dette kan bare skje ved at stadig flere menn og kvinner i lydighet til Jesu befaling setter seg i bevegelse og krysser grenser, og at de som ikke selv sendes sender.

Les mer