Monthly Archives: april 2014

Årsmøtet – mer enn forhandlinger

images (1)For ikke lenge siden ble vårutgaven av Frontiers Norges meldingsblad Over alle grenser sendt ut. Denne utgaven forteller om at Jesus stadig oftere viser seg  for muslimer i syner og drømmer. Dette er en utvikling som maner til lydighet fra de som allerede har lært Jesus å kjenne som frelser og venn.

Les mer