GOfest17 nærmer seg! Bli med du også!

Ramadan: En strategisk tid for bønn!

Ramadan er en viktig og hellig måned i den muslimske kalenderen. Det er også en strategisk tid for bønn for muslimer, og for Frontiers-arbeidere som når ut til dem med evangeliet.

Les mer

Ramadan: 30 dager i bønn for verdens muslimer!

I dag begynner fastemåneden Ramadan. La de neste 30 dagene bli en bønnemåned for dine muslimske venner og for muslimer rundt om i hele verden! Følg med dag for dag på Facebook på @30dagersbonn, eller bestill bønneheftet her.

La oss be!

Den trange porten

«Gå inn gjennom den trange porten! For vid er porten og bred er veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den porten og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den» (Matteus 7,13-14)

Les mer

What do we do now?

People like me just shouldn’t get to see what I got to see: 

Just before Christmas, I went on a quick little day trip to see Frank, a friend who used to help in our yard. I was hoping to tell his family the Christmas story, maybe pray with them, nothing much more than that. He says they believe everything in the Holy Book I have given him, and that he has been sharing it with others.

Les mer

Å bygge broer ved hjelp av islams fem søyler

Her er noen naturlige broer som kan knytte de fem muslimske, religiøse pliktene til det å være Jesu Kristi etterfølgere gjennom troen på ham som Herre, frelser og venn, slik at vi kan stadfeste at vårt håp er rotfestet i Guds løfte, slik det også var det for vår stamfar i troen, Abraham.

Les mer